Welkom op de Driesprong
Aanmelden nieuwe leerlingen!

Vakanties

Vakanties en Vrije Dagen 2023-2024

Herfstvakantie                    maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023

Studiedag                            maandag 6 november 2023

Werkmiddag                        vrijdagmiddag 22 december 2023

Kerstvakantie                      maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024

Werkdag rapport 1              woensdag 31 januari 2024

Werkmiddag                        vrijdagmiddag 16 februari 2024

Voorjaarsvakantie                maandag 19 t/m vrijdag 23 februari 2024

Goede vrijdag/Pasen            vrijdag 29 maart  t/m maandag 1 april 2024

Studiedag                              dinsdag 2 april 2024

Meivakantie                           maandag 29  april t/m vrijdag 10 mei 2024

2e Pinksterdag                       maandag 20 mei 2024

Werkdag rapport 2                  woensdag 19 juni 2024

Evaluatie en overdrachtsdag   donderdag 11 juli 2024

Zomervakantie                       vrijdagmiddag 19 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024