Welkom op de Driesprong
Aanmelden nieuwe leerlingen!

Schoolvereniging

“De Driesprong” is een Protestants Christelijke school die deel uitmaakt van de vereniging voor Protestants Christelijk onderwijs in de gemeente Wierden: ‘Verion’. Verion staat voor ‘verbinding in Christelijk onderwijs’. Naast onze school draagt de vereniging verantwoordelijkheid voor De Sjaloom, De Kluinveen en de Morgenster in Wierden, De Wegwijzer in Enter en De Akkerwal in Rectum-Ypelo. De bijbel bepaalt de normen en waarden binnen de vereniging. We vinden het belangrijk dat het Evangelie van Jezus Christus op de scholen gehoord wordt en door mag klinken in het dagelijks onderwijs.

Kenmerkend voor de vereniging is kleinschaligheid en onderlinge betrokkenheid. Motto is “oog voor elkaar” en dat vertaalt zich in aandacht voor veiligheid en geborgenheid voor de medewerkers en kinderen; aandacht voor cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling; kwaliteit van onderwijs door bewust om te gaan met vernieuwingen; moderne schoolgebouwen; open communicatie met ouders.

Het bestuur voert beleid op hoofdlijnen. Er is een directeur bestuurder, Mvr. van der Schee, voor bovenschools management en elke school heeft zijn eigen directeur voor de dagelijkse leiding. Invulling van het beleid gebeurt door de algemeen directeur in samenspraak met de schooldirecteuren.

Wanneer u de grondslag van de vereniging onderschrijft, kunt u lid worden van de vereniging. Een aanmeldingsformulier is op school verkrijgbaar.

Hieronder vindt u een link met een filmpje over het strategisch beleidsplan van onze vereniging en de folder.

Klik hier voor het filmpje
De website van de vereniging is https://www.verion.nl

Folder strategisch beleidsplan 2018-2022