Welkom op de Driesprong
Aanmelden nieuwe leerlingen!

Buitenschoolse opvang

BSO

Onze school heeft een goede samenwerking met enkele adressen waar buitenschoolse opvang in kleine setting mogelijk is. Informeert u bij ons naar de mogelijkheden van voor- en naschoolse opvang.