Welkom op de Driesprong
Aanmelden nieuwe leerlingen!

Ons onderwijs

Onze droom is dat elk kind zich competent voelt (het “ik-kan-het” gevoel). We weten dat dit het best lukt in een sfeer van veiligheid, geborgenheid en een duidelijke structuur. Juist de kleinschaligheid maakt dat kinderen zich gekend en erkend mogen weten.

Ons onderwijs…..

… wordt zoveel mogelijk afgestemd op elk kind. We willen de manier waarop het kind leert, de mogelijkheden, maar ook de belemmerende factoren helder in beeld hebben. Zo kunnen we met ons onderwijsaanbod aansluiten bij elke leerling. Alle kinderen kunnen zich optimaal ontplooien.
In de lessen is er ruimte voor creativiteit, expressie en sport. In groep 2, 3 en 4 wordt er wekelijks zwemles gegeven en kunnen de kinderen hun A- of zelfs hun B- of C-diploma halen.

Christelijke basisschool

Op onze school vertellen en zingen we van Gods liefde. Samen vieren we de belangrijke christelijke vieringen. Maar veel belangrijker vinden we de vertaling van Zijn wil naar het alledaagse leven.

Ouders…

…zijn de partners van de school. Het hele jaar door zijn er contactmomenten. Door middel van nieuwsbrieven, een website, Parro, rapporten e.d. worden ouders zeer regelmatig geïnformeerd. U bent te allen tijde van harte welkom om binnen te wandelen voor vragen of opmerkingen.
De ouders van onze school zijn ook actief bij de school betrokken. De vele helpende handen in en om de school maken De Driesprong tot een warme gemeenschap.