Welkom op de Driesprong
Aanmelden nieuwe leerlingen!

Ons onderwijs

Ons onderwijs

Driesprong Hoge Hexel, midden in het groen.

Ja, op onze school is altijd wat te doen.

Taal, lezen, schrijven, rekenen, sport, natuur.

Ja, voor onze school gaan we door het vuur.

 

Dit zijn de eerste vier regels van ons schoollied. Ze geven kernachtig weer wat typisch is voor onze school. School met de Bijbel “De Driesprong” ligt in de dorpskern Hoge Hexel (gemeente Wierden) in een mooie landelijke omgeving. We besteden veel aandacht aan de elementaire vaardigheden, maar er is daarnaast voldoende uitdaging te vinden in sporten, expressie en natuur. En dat alles maakt dat we trots zijn op onze school.

De school telt momenteel 84 leerlingen die verdeeld zijn over 4 combinatiegroepen. Er wordt gewerkt vanuit het principe van het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat de kinderen gegroepeerd zijn op basis van hun leeftijd. Veruit de meeste Nederlandse basisscholen werken vanuit dit principe. Wanneer twee groepen een lokaal en een leerkracht delen, wordt er een beroep gedaan op hun zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid. Bovendien willen we graag dat de kinderen zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor hun ontwikkeling.

Maar elk kind is uniek en zal zich volgens een eigen patroon ontwikkelen. Wij houden de vorderingen van elke leerling nauwlettend in de gaten en waar nodig zorgen we voor extra ondersteuning binnen of buiten de klas. Dat geldt voor leerlingen die moeite hebben met het standaard programma, maar ook voor de kinderen voor wie het normale programma te weinig uitdaging biedt. Meer daarover onder het kopje “zorg”.

Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige en sociaal evenwichtige omgeving. Als school voelen we ons daar verantwoordelijk voor. Door lessen Sociale Vaardigheden, door heldere gedragsregels en door een stukje informeel persoonlijk contact met de leerlingen, proberen we die situatie te bereiken. Onze normen en waarden die op de bijbel zijn gebaseerd, vormen het uitgangspunt. Ook het contact met de ouders of verzorgers draagt bij aan een situatie waarin elk kind zich onbezorgd kan ontplooien.

De missie van de school is dan ook: Oog voor elk kind.

                                                                   Oog voor elk talent.

We streven naar onderwijs van hoge kwaliteit. Dat betekent dat de lessen uitdagend en effectief van karakter zijn. Daarom maken we gebruik van moderne methoden, materialen en inzichten. Ons onderwijs wordt zowel intern als extern regelmatig tegen het licht gehouden.