Welkom op de Driesprong
Aanmelden nieuwe leerlingen!

Ouderraad

OUDERRAAD

Veel activiteiten kunnen niet doorgaan als we geen hulp van ouders ontvangen. Daarom is er een ouderraad aan onze school verbonden. Een zestal ouders is daarin beschikbaar voor de verzorging van speciale avonden, feest- en gedenkdagen. In tegenstelling tot de medezeggenschapsraad, is de ouderraad praktisch gericht. De leden hebben een zittingsduur van minimaal drie jaar.

Samenstelling ouderraad:

Dhr. G. Berkhoff

Dhr. A. Witten

Mevr. A. Vinkers

Mevr. B. Sanderman

Dhr. M. Stuut

Dhr. A. Witten

Mevr. A. Voelman