Start Spel en Boekenplan

Afgelopen week de start van het Spel en Boekenplan!

De kinderen van laagste groepen mochten ’s avonds in de pyjama naar school, daar werd voorgelezen door juf en aan het

eind mochten alle kinderen een spel en een boek uitkiezen om mee te nemen naar huis. Twee weken mogen de kinderen

het boek en het spel lenen, daarna mogen ze weer een nieuw boek en spel uitzoeken.